Communication

Here's a sample of our work

Comunicació interna

Comunicació externa

II Forum de Turisme de reunions de Catalunya

Generalitat de Catalunya

SwitchmedMed Connect

Switchmed

Pop Arb

Cultura Dispersa

Formació sostenibilitat voluntaris 

XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017/2018

Formació sostenibilitat voluntaris 

WP2018 (Europeu de waterpolo)